Get Adobe Flash player

เอกสารน่ารู้

ระเบียบและหลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณ

หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย
  และของโครงการศึกษาภาคพิเศษ พ.ศ.2555

 

ระเบียบข้อบังคับของบุคลากร

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย

มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
   และลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2551

 

แนะนำมหาวิทยาลัย

 Presentation แนะนำมหาวิทยาลัย

Copyright © กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

telexxxporn.click

bozpornxxx.click
pornvixxx
telexxxporn.com
bozpornxxx.com

pornvixxx.com

realpornfilms.com
Japanese idol tickle masturbating squirt
xxxmobilporn

xxxsextresxxx

freepornvideosite
tweensexxx.com
freexxxvideosporn.click
freexxxvideosporn.com
sexporntubexxx.net

akü takviye

sexporntubexxx.click
yol yardım
pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com