ประชาสัมพันธ์ 

 

» ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ International Invention Fair in the Middle East (IIFME) ครั้งที่ 14 [28 ต.ค.66]

» ประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงสินค้าฮาลาลองค์การความร่วมมืออิสลาม ประจำปี 2566 [27 ต.ค.66]

» ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่การเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Tourism Intership) [16 ต.ค.66]

» ประชาสัมพันธ์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประเมินมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพด้วยเครื่องมือ Healthy University Rating System (HURS)
   Version 2023
 [4 ต.ค.66]