ทุนการศึกษา

» ทุนการศึกษารัฐบาลอินเดีย ปีการศึกษา 2566-2567 [28 ก.พ.66]
» ทุนการศึกษา ASEAN-Chaina Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) [27 ก.พ.66]
» ทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี 2023 [27 ก.พ.66]
» ทุนรัฐบาลออสเตรียประจำปีการศึกษา ค.ศ.2023-2024 [16 ก.พ.66]
»
ทุนภายใต้โครงการทุนการศึกษาฝรั่งเศส-ไทย ประจำปี 2022 (Franco-Thai Scholarship Program 2022)
» ทุนฝึกอบรมออนไลน์เพิ่มเติม ภายใต้โครงการ Indian Technical and Technical and Economic Cooperation (ITEC)
» ทุนรัฐบาลฮังการี ประจำปีการศึกษา 2022-2023
» ทุนรัฐบาลออสเตรียประจำปีการศึกษา ค.ศ.2022/2023
» ทุน Kyoto University of Advanced Science (KUAS)

 

ประชาสัมพันธ์ 

 

» ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ Thailand UMAP Micro-Credential

» บันทึกข้อความ ขอความร่วมมือหน่วยงานไทยชะลอการเดินทางไปราชการระยะสั้นที่สหพันธรัฐรัสเซียเป็นการชั่วคราว