กิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565