คณาจารย์และนักศึกษาจาก University of Jenderal Achmad Yani สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เยี่ยมชม ม.รามคำแหง เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการ

 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

คณาจารย์และนักศึกษาจาก Sehan University ประเทศเกาหลีใต้ เยือน ม.รามคำแหง เพื่อร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการ

 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565