คณาจารย์และนักศึกษาจาก Sehan University ประเทศเกาหลีใต้ เยือน ม.รามคำแหง เพื่อร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการ

 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565