คณาจารย์และนักศึกษาจาก University of Jenderal Achmad Yani สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เยี่ยมชม ม.รามคำแหง เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการ

 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565