¤  บันทึกข้อความ ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำการวางแผนกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ 5 ปี » แบบฟอร์ม
¤  มติ ก.บ.ม.ร. อนุมัติเบิกเงินข้ามปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3
¤  บันทึกข้อความ จัดทำแผนงบลงทุนล่วงหน้าระยะปานกลาง 3 ปี พ.ศ.2567-2569 » แบบฟอร์ม
¤  หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566
¤  มติ ก.บ.ม.ร. อนุมัติเบิกเงินข้ามปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2  
¤  มติ ก.บ.ม.ร. อนุมัติเบิกเงินข้ามปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
¤  มติสภา อนุมัติกันเงินและขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
¤  มติสภา อนุมัติรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ปีงบประมาณ 2566  
¤  แบบฟอร์มตารางการบริหารงบประมาณและตารางปันส่วน ปีงบประมาณ 2566  
¤  แบบกรอกข้อมูลรายงานประจำปี 2565  
     - แบบกรอกข้อมูลรายงานประจำปี ของคณะ
     - แบบกรอกข้อมูลรายงานประจำปี ของสำนัก/สถาบัน
     - แบบกรอกข้อมูลรายงานประจำปี ของโรงเรียนสาธิตฯ
¤  การกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2565  
     - แนวทางและหลักเกณฑ์การกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี
     - เวียนแจ้งหน่วยงาน »» แบบฟอร์มกันเงิน/ขยายเงินกัน
  ¤ หลักเกณฑ์การใช้เงินทุนของหน่วยงานฯ และเงินโครงการพิเศษฯ [เพิ่มเติม]

IMAGE การประชุมภาระงานสายสนับสนุน ระดับคณะ
 วันพฤหัสที่ 17 และวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 Read More...

ข่าวสารและกิจกรรม

Ram Talk ครั้งที่ 2 “อนาคตอุดมศึกษาไทย” อนาคตมหาวิทยาลัยไทยรอดหรือไม่?

Ram Talk ครั้งที่ 8 การบริหารงานอุดมศึกษาภายหลังสถานการณ์โควิด-19

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของกองแผนงาน

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

5.png2.png5.png3.png7.png
Today161
Yesterday93
This week558
This month2377
Total52537

Friday, 24 March 2023

แผนที่กองแผนงาน

Facebook กองแผนงาน

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์

Image